DE GESCHIEDENIS VAN DE FLORABOYS

Al eeuwen lang stelt de mensheid zich een aantal fundamentele vragen:
- Wie zijn wij?
- Waar komen wij vandaan?
- Wat zal er van ons worden?
- Gaat zaterdag ballen door?
Op deze en andere vragen wil ik (veelal in relatie tot de floraboys) trachten antwoord geven.

HET BEGIN -- het hasselaersplein

Heel lang geleden toen er nog niet zoiets was als een floraboy of een bilbaoballe was er het HasselaersPlein. Een plein in de buurt waar niemand de naam van weet maar die al snel werd aangeduid als 'Michiels Buurt' Het was hier op dit plein waar een vroege voetbalcultuur ontstond. In de zomer van als ik het goed heb het jaar 1996 werd hier tijdens een mooie zomer een aantal keer gevoetbald door een groepje Stedelijkers. Deze plek was al langer een waar van oudsher gebald werd door Michiel en zijn buurtgenootjes. Michiel zouden we dus als de Oer-FloraBoy kunnen bestempelen. Een aantal mensen die in mijn herinnering zijn blijven hangen: Olivier moet er geweest zijn, Wybren, Sicco, Misha en ikzelf, verder weet ik het niet meer precies.

Geen van ons allen zat op dat moment op voetbal maar toch kwamen wij gedurende een ruime week iedere dag opdraven op het veldje om daar tegen een balletje te trappen (en deze vervolgens weer uit de brouwersvaart te vissen).

DE VERHUIZING -- de eerste kicksen

Al snel was voor onze grenzeloze ambitie het Hasselaersplein te klein geworden en weken wij uit naar grootsere velden. Wij vonden in de Hout een mooi terreintje, afgebakend door bomen en struiken om onze kunsten te kunnen verfijnen. De eerste kicksen deden hun intrede en de partijen werden groter. Mensen als Merlijn, Jurriaan en Tijmen waren nu vaste krachten. Ook zwarte joost (toen nog gewoon joost) en David alsmede Berend waren toen nog vaak aanwezig. In deze periode werd er vaak nog in en om en met alcohol gebald. Dit mede door Dj Erik Z die toen nog gewoon Erik of Zurb heette. Helaas kwam op dat moment de winter inzetten en de voetballers hielden hun eerste (en enige) winterstop.

HET TWEEDE JAAR -- weekenddag, baldag

Normaal zou ieder initiatief door zo'n winterstop eeen doodgeboren kindje zijn. Maar niet voor deze bikkels! Toen het eerste lentezonnetje doorbrak werden de kicksen danwel sportschoenen weer ondergebonden en bal-afspraken gemaakt. Dit keer kwam er voor het eerst enige structuur in: Zaterdag en Zondag zou er ieder weekend om precies 15u in de Hout ge'bald' worden. Dit hielden wij geruime tijd vol. Rond deze tijd waren ook de regels van ons balspel uitgekristalliseerd en duidelijk voor iedereen. Niet scoren boven kniehoogte, de flessen als paal en de 'niet van eigen helft scoren'-regel zijn inmiddels vermaard. Langzaam aan werd de voetbalploeg ook uitgebreid met mensen buiten de oorspronkelijke Stedelijk Gymnasium clan. Eerst vaak met broertjes van Stedelijkers (Sander Bassant, Thijs Gorter) maar ook een af en toe meegenomen neef of vriend kon meedoen. Deze keer werd de bikkel-attitude aangehouden en werd er het gehele winterseizoen gewoon doorgebald. Soms zelfs in de sneeuw!

BALLE BALLE EN NOG EENS BALLE -- nieuwe vaste krachten

In de tijd die hierop volgde werd er volop doorgebald, het feit dat de meesten van school afgingnen (mei 1997) was hierop niet erg van invloed. Eerst werd er vooral nog in de hout gespeeld maar nadat dit veld volledig vernietigd was door slidings en balafdrukken moesten wij op zoek naar een goeie locatie ter vervanging. Die vonden wij niet te ver weg. Het Flora Park. Hier konden wij, gadegeslagen door gans de stad ons ding doen op een veld dat aanvankelijk beter te bespelen was dan het oude.

Zo sukkelde de toekomstige Floraboys door, mensen kwamen (zoals de 'kleine mannetjes': frank, Maurits in navolging van Sander) en mensen gingen (Berend liep een dag van het veld en kwam nooit meer terug, de gebroeders Gorter bleven weg). Sommigen schroefden hun frequentie op en anderen lieten vaker afweten zoals Sicco en Wybren.

Soms waren wij gedwongen tijdelijk een nieuw balveld te zoeken omdat er een veld kapotwas geschopt. Dit leidde ons langs andere plekken in de hout zoals vlak bij wybren bij het standbeeld (te klein!) en tegenover het provinciehuis (erecodes!, zie onder) en langs het mooie veld van Geel-Wit (te mooi? te ver?).

Ook was er wisselend materiaal. De balle, de bilbaoballe, de holy bal, de bal van frank, de kutbal en ga zo maar door. Ook de persoonlijke outfits wisselden nog wel. Steeds meer voetbalshirtjes (al dan niet officieel) deden hun intrede en bijna iedereen kwam op zijn kicksen het veld op.

Blessures waren er ook. Veel ingegroeide teennagels, wild vlees, katers, hoestbuien, ingeklapte longen, bloedkots, open knieen, gescheurde enkels, kapotte brillen, verkoudheden, bloedneuzen en ander klein en groot menselijk leed weerhielden de echte floraboys er niet van om zo snel mogelijk weer op het veld te verschijnen

Een tijdlang gebeurde er dus feitelijk niks echt vernieuwends in voetballand.
Totdat Witte Joost zijn intrede deed, eerst meegenomen door David, later achtergelaten in onze genade. Hij wist snel te assimileren en zijn kennis over het internet leidde tot een belangrijk gegeven voor ons: de Website. Hoe invloedrijk deze site was (en is) word duidelijk geillustreerd door het feit dat tegelijkertijd met de site een naam voor ons bedacht moest worden. Al snel waren wij hieruit: DE FLORABOYS.

FLORABOYS.COM

Na meer dan vier jaar onderling ballen op een zeer recreatief niveau (tegen deze tijd moest de 'officiele starttijd een half uur eerder beginnen dan de daadwerkelijke, iedereen dus om 14.30u op het veld) vonden de FloraBoys het tijd om de horizon te verbreden. Dit gebeurde op twee vlakken. Ten eerste via de website. Hierdoor hadden de floraboys ook onderling contact buiten het weekend en werd er een duidelijk geheel van gesmeed. Ten tweede werd er getracht tegen andere teams te spelen. Dit gebeurde voor het eerst tegen een team die later de 'erecode-dudes' genoemd werden. Dit omdat wij een heilige erecode gebroken zouden hebben door een keer op een zaterdag op 'hun' heilige stuk grond te hebben gebald. Deze mooie mensen maakten wij vrij gemakkelijk in hoewel we met hun goaltjes speelden (kort hierop besloten de FloraBoys ook dergelijke goaltjes te kopen. Een verandering in het spel die zijn weerga niet kende). De Floraboys proefden voor het eerst de smaak van gezamelijk een onbekende tegenstander te verpulveren en zij wilden meer. Hiertoe werd in het UvA voetbaltoernooi ingeschreven, waar de FloraBoys een goed tournooi speelden hoewel zij nu ook verliezen leerden incasseren. Tegen deze tijd kwam Frank Pitstra ook bij de groep. De competitiedrang werd sterker en de FloraBoys schreven zich in voor de USC-zaalvoetbalcompetitie, waar zij meer FloraBoysgeschiedenis zouden gaan schrijven.

Het Eerste Seizoen Zaalballen

In de zaalvoetbal van de competitie bleken de floraboys al snel goede kandidaten voor de eindoverwinning in de derdeklasse poule waar we ons hadden laten indelen. Overtuigend wonnen de boys in oranje (de officiele Floraboys ZaalKleur) de ene na de andere pot. Toen sloeg de hoogmoed in en kwam alles op de laatste wedstrijd neer, deze mocht niet verloren worden of het seizoen was een overbodige geweest. In een zinderende en legendarische balpot kwamen de Floraboys op een schier onoverbrugbare achterstand van 4 tegen 1. Toen keerde bij de boys het flora-bikkelgevoel terug en op wilskracht kwamen de floraboys terug tot een voorsprong van 5-4. Uitgeput lieten ze de gelijkmaker gebeuren maar de buit was binnen! Een groot feest met kaalscheren en champagne was het gevolg. door de overwinning werden de Floraboys gepromoveerd naa de tweede klasse. Daar hadden ze het al snel erg moeilijk en het doel werd al snel handhaving in die klasse. Met pijn en moeite wisten de Floraboys deze klus ook te klaren. En voor het seizoen van 2002/2003 werd een gedeeltelijk gewijzigd team opgesteld.
Op het florapark bleef het gebal doorgaan, ondanks soms minimale bezettingen. Versterkingen aan de kant van de kleine mannetjes (Robin W, Arjen) en volhardende harde kernen van klein en groot zorgden echter dat het floradevies: balle balle balle hoog in het vaandel gehouden kon worden.

Victor

Oja en dan natuurlijk de beloofde antwoorden op de vragen:
- De FloraBoys!
- Uit Haarlem!
- We worden kampioen!
- Natuurlijk, ballen gaat ALTIJD door, zaterdag en zondag be there or be een homo!